Գլխավոր
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

Հանդիսանալով Հայաստանի ապահովագրական շուկա բրոքերային ծառայություններ ներմուծողը՝ «Փրայմ»-ը ընդլայնում և կատարելագործում է Ապահովադրի ռիսկերի կառավարմանը ուղղված իր ծառայությունները ավելի քան 20 տարի:

Մեր առաքելությունը


Ապահովել`
 • Պրոֆեսիոնալիզմ ռիսկերի գնահատման և հուսալի տեղաբաշխման գործընթացում,
 • Ճկունություն լավագույն ապահովագրական ծածկույթ ձեռք բերելու հարցում,
 • Օպերատիվություն ապահովագրությանը վերաբերող հարցերի կարգավորման գործընթացում,
 • Գաղտնիություն հաճախորդներին վերաբերող տեղեկությունների տնօրինման ընթացքում,
 • Ապահովադիրների շահերի պաշտպանություն պայմանագրերի օժանդակման միջոցով,
 • Արդյունավետ համագործակցության կազմակերպում ապահովագրական հարաբերությունների մասնակիցների միջև,
 • Ապահովագրական հայտերի կարգավորում և հատուցումների տրամադրում:
Թարմացվել է` 27.12.2016
Մեր Մասին

Ընկերությունը հիմնադրվել է երկու ֆիզիկական անձանց կողմից և 1997 թվականի փետրվարի 10-ին ստանալով ՀՀ Ֆինանսների նախարարության «Ապահովագրական (Բրոքերային) միջնորդային գործունեության իրականացման» ԱՄԳ թիվ 0001 լիցենզիա, վերալիցենզավորվելով, որպես ապահովագրական բրոքերային ծառայություններ իրականացնող ինքնուրույն իրավաբանական անձ:

Ընկերության գործունեությունը վերալիցենզավորվել է`

04 փետրվար, 2000թ. ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից

18 մարտ, 2003թ. ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից

29 հունվար, 2008թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

09 սեպտեմբեր, 2014թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Ընկերությունը գրանցված է ՀՀ ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից, գրանցման թիվ 273 11001758, գրանցման վկայական 01Ա N 032261:

Թարմացվել է` 15.03.2019
Ծառայություններ
 • Ապահովագրությանը փոխանցվող ռիսկերի գնահատում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ապահովագրվող ռիսկերի տեղաբաշխմանը և ապահովագրողի ընտրությանը վերաբերող առաջարկությունների նախապատրաստում,
 • Ապահովադիրների կողմից տրված լիազորությունների շրջանակներում ապահովագրության պայմանագրերի օժանդակում,
 • Ապահովագրական պատահարների գնահատման կազմակերպում,
 • Ապահովագրական դեպքերի հետևանքով առաջացած վնասների հատուցման կարգավորում:

 • Վերաապահովագրությանը փոխանցվող ռիսկերի տեղաբաշխում միջազգային ճանաչում ունեցող ընկերություններում,
 • Ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունների համագործակցության կոորդինացում:


«Փրայմ»-ի հետ համագործակցությունը Ձեզ հնարավորություն կընձեռի`

 • Ստանալ կառավարելի, ապահովագրական արհեստավարժ ծառայություններ,
 • Համալիր ապահովագրական ծրագրերի մշակում և իրականացում հուսալի ապահովագրողների և վերաապահովագրողների մասնակցությամբ,
 • Աջակցություն` ռիսկերի գնահատումից մինչև ապահովագրական հատուցումների ստացում:
Թարմացվել է` 27.12.2016
Հետադարձ Կապ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0019, Պռոշյան 2/1, 19 տարածք
Փոստային հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0009, փոստարկղ թիվ 1
Հեռ.` + 374 10 52 64 18 - 16
Ֆաքս` + 374 10 52 64 41 - 18
Էլ. փոստ` prime@prime-insurance.com
Աշխատանքային ժամեր` 9:30 - 18:30, երկուշաբթի - ուրբաթԱպահովագրական բրոքերային ծառայությունների մատուցման հարցով + 374 10 52 64 31 - 11
Անձնական ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 14
Գույքի ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 13
Պատասխանատվության ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 16
Բեռների ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 15
Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն + 374 10 52 64 18 - 14 / 13
Վճարումներ և փոխադարձ հաշվարկներ + 374 10 52 64 18 - 12
Թարմացվել է` 28.12.2016
Հարցեր
1. Ովքե՟ր կարող են մասնակցել ապահովագրական գործընթացին`

 • Ապահովադիրը` ով հանդիսանում է ապահովագրության պայմանագրի կողմ և կարող է պայմանագրով նախատեսված իրադարձության տեղի ունենալու դեպքում (ապահովագրական դեպք) ստանալ վնասի հատուցում ինչպես նաև մատնանշել այն անձին (շահառու), ում պետք է տրամադրվի ապահովագրական հատուցումը:
 • Ապահովագրողը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված ապահովագրական գործունեություն իրականացնող առևտրային կազմակերպություն:
 • Ապահովագրական գործակալը` ով ՀՀ ապահովագրողների անունից և նրանց կողմից տրված լիազորությունների համաձայն իրականացնում է ապահովագրական միջնորդային գործունեություն:
 • Ապահովագրական բրոքերը` ՀՀ տարածքում ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա ունեցող առևտրային կազմակերպություն, որը իրականացնում է ապահովագրական միջնորդային գործունեություն` ապահովադրի, իսկ վերաապահովագրության դեպքում` ապահովագրական ընկերության անունից:


2. Ինչպե՟ս է իրականացվում ապահովագրության գործընթացը՝

 • Անհրաժեշտ է ընտրել ապահովագրողին և նրան տրամադրել հնարավորինս ամբողջական տեղեկություններ ապահովագրության օբյեկտի վերաբերյալ
 • Ծանոթանալ առաջարկվող ապահովագրության պայմաններին, առանձին ուշադրություն դարձնելով բացառություններին և հատուցման պայմաններին
 • Ապահովագրողից պարզաբանումներ և բացատրություններ ստանալ պայմանագրով նախատեսված գործընթացների և դրանց վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ,
 • Ստորագրել ապահովագրության պայմանագիրը և գործողության ընթացքում իրագործել ապահովագրողի պահանջները:

Ապահովագրական ընկերության և ապահովագրության պայմանների ընտրության հարցում կարելի է օգտվել ապահովագրական բրոքերի ծառայություններից:


3. Ինչպե՟ս է որոշվում ապահովագրավճարի չափը՝

Ապահովագրավճարի չափը կարող է որոշվել ստորև բերված բանաձևով՝ ապահովագրական գումարը ապահովագրողի հետ համաձայնելուց և կիրառվող սակագինը վերջինից ճշտելուց հետո:


Ապահովագրավճար = ապահովագրական գումար x սակագին


4. Ո՟ր դեպքերում է տրամադրվում ապահովագրական հատուցում՝

Ապահովագրական հատուցում տրամադրվում է այն դեպքերում, երբ պատահարը կրում է պատահական բնույթ, և ապահովադրի կողմից այն չէր կարող կանխվել, և եթե պայմանագրում տվյալ պատահարը նշված չէ բացառությունների ցանկում:5. Ի՟նչ է նշանակում ապահովագրություն “բոլոր ռիսկերից” (“All risks”)՝

“Բոլոր ռիսկերից” ապահովագրությունը ենթադրում է ապահովագրական հատուցում ռիսկերի համեմատաբար ավելի լայն շրջանակի համար, սակայն դա չի նշանակում, որ հատուցվում են բոլոր հնարավոր պատահարները, քանի որ “բոլոր ռիսկերից” ապահովագրությունը նույնպես ունի բացառությունների ցանկ:
Թարմացվել է` 03.10.2017
Նորություններ

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ «Փրայմ»-ը Հայաստանի նկարիչների միության և Հենրիկ Իգիթյանի անվան Գեղագիտության ազգային կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպեց «Ապահովագրությունը մեր աչքերով» մանկական նկարների ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 2017թ. հունիսի 3-ին, Երևանի մանկական ստեղծագործության թանգարանում: Ցուցահանդեսին մասնակցում էին ապահովագրության ոլորտի աշխատողների երեխաներ: Միջոցառման հյուրերն էին հայ անվանի նկարիչներ, մանկական ստեղծագործության թանգարանի մանկավարժներ, ապահովագրական և բրոքերային ընկերությունների աշխատողներ` իրենց ընտանիքներով:

Վերաապահովագրական շուկայի համաշխարհային առաջատարներից Swiss Re շվեցարական ընկերությունը հաստատել է իր համաձայնությունը «Փրայմ»-ի մասնակցությամբ ստորագրելու գույքային ռիսկերի վերաապահովագրության գլխավոր պայմանագիր ՀՀ հինգ ապահովագրական ընկերությունների հետ:
Վերաապահովագրության պայմանագրի համաձայն «Փրայմ»-ը հանդիսանում է Վերաապահովագրող բրոքեր` պայմանագրի լիակատար օժանդակման լիազորություններով:

2016 թվականի նոյեմբերի 22 – 23-ը, Մոսկվայում կայացան վերաապահովագրողների նոյեմբերյան գործարար հանդիպումները, որին մասնակցեցին 99 ընկերություն 21 երկրից:
«Փրայմ»-ի հերթական մասնակցությունը հնարավորություն տվեց քննարկել վերաապահովագրական շուկայի զարգացման միտումները և համաձայնեցնել 2017թ.-ի վերաապահովագրության կազմակերպման հարցերը:

Թարմացվել է` 05.06.2017
Բաժնետերեր և Ներդրողներ

«Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս»-ը սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն է, որը չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում: Ունի նշանակալից մասնակցություն ունեցող երկու մասնակից, որոնք իրավունք ունեն առանց սահմանափակման ստանալու ընկերության ֆինանսա-տնտեսական գործունեությանը վերաբերող ամողջական և սպառիչ տեղեկություններ:

Ընկերությունը ՀՀ Կենտրոնական Բանկի խորհդի որոշումով հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրատարակումը» թիվ 8/03 Կանոնակարգի 4-րդ գլխի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն նպատակահարմար  չի գտնում հրապարակել Կանոնակարգով սահմանված տեղեկությունները իր կայքում:

Թարմացվել է` 27.12.2016
Հաշվետվություններ
Ընթացիկ Տարի. 2019

Թարմացվել է` 25.04.2019
Կարգավորում

«Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս» ՍՊԸ-ի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական օրենքներն ու իրավական ակտերը բերված են ստորև.

Թարմացվել է` 17.01.2018
Հաճախորդի Իրավունքները

«Փրայմ»-ին ուղված բողոք-պահանջների ուսումնասիրման գործընթացը կարգավորվում է «Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործադիր մարմնի աշխատանքի կազմակերպման կանոնակարգ»-ի «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացի կարգ»-ում` գլուխ 8-րդ, սահմանված ընթացակարգի համաձայն:

Մեզ հետ կապ հաստատելու համար այցելեք կայքի Հետադարձ կապ բաժին:

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող ապահովադիրը կամ ապահովագրական խորհրդատվություն ստացած անձը հնարավորություն ունի դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին՝ ընկերության և իր միջև ծագած վեճերը լուծելու և վերջինիս իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար:

Թարմացվել է` 22.06.2017
Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարար

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդը հնարավորություն ունի դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին և բողոքարկել «Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս» ընկերության կամ վերջինիս անունից հանդես եկող իրավասու անձանց գործողությունները կապված`

 • Ստորագրված պայմանագրի, համաձայնագրի կամ այլ կերպ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ լիարժեք կատարման հետ,
 • Պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց և ծառայություններ մատուցելուց հրաժարվելու հետ:


Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը գտնվում է`

Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Մ. Խորենացի փողոց 15
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռախոս` +374 60 70-11-11
Ֆաքս` +374 10 58-24-21
Էլ. փոստ` info@fsm.am

Գրասենյակի աշխատանքային ժամերն են` 09:00 - 18:00, բացի հանգստյան և տոն օրերից, ընդմիջում` 13:00 - 14:00: Թարմացվել է` 27.12.2016
Կայքում հնչում է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, հայ կոմպոզիտոր և դաշնակահար Առնո Բաբաջանյանի «Զանգիր ինձ» երաժշտական ֆանտազիան:

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տալ հայերենին:
«Փրայմ Ինշուըրնս Բրոքերս» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում տեղադրված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար: